Wiks hörn på 1950-talet


Korsningen Topeliusesplanaden-Bankgatan mot nordost.

Hej, skulle nog våga påstå att det är Sundells glasskärra som står i esplanaden. Den hade flera betjänter under årens lopp; Greta Sundholm, vaktmästarfrun Hill, Elise Lahtinen, så här på rak arm. Platsen torde vara den andra, för först stod den i esplanaden utanför den blivande glassbaren.

Schaumans kiosk vid bortre gaveln — trevligt att den fastnat på bild. Mellan den och gavelväggen fanns en berså, (eller om det nu var spaljé som skilde den från gatan?), där det fanns nån sittplats också. Där brukade NIK:s ”fotisspelare” ta igen sig efter match ibland med en limonad. Bakom kiosken mot nordost fanns Carita Schaumans lekstuga, Tomtebo, som Holger Haglund flyttade till Djupsten. Vart själva kiosken tog vägen minns jag ej, månne inte den enbart revs.Sören Ahinko tillhandahöll foto och Lars Pensar berättade.
(Inf. 2005-10-19.)Kiosken nyårsafton 1954. Detalj ur Esplanaden i rimfrost.
Foto: Holger Haglund.Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2005-10-19.)


Läs mer:
Fler bilder från hörnet.
En annan lekstuga som flyttats.
(Inf. 2005-10-19, rev. 2009-11-21.)