Diverse.

Ytterjeppo-bor!


     Söndagen den 16 januari kl. 2 p. d. hålles ett möte å ungdomshuset i Ytterjeppo, varvid frågan om byggande av en bro över älven skall diskuteras.
     Alla med!Österbottniska Posten, den 14 januari 1927, nr. 2, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-03-04.)Ibland är tiden mellan tanke och handling kort.
Drygt ett år och tre månader senare var bron på plats!


Broinvigning i Ytterjeppo

En bro över älven i Ytterjeppo har länge varit en närd önskan för alla, som önskat bättre trafikförhållanden i byn. Att ständigt vara hänvisad till en båt eller flotte för att komma över älven har sina tråkiga sidor, och att forsla barn till och från skolan med båt kan stundom vara t. o. m. livsfarligt. Därför var det en stor dag för oss här i Ytterjeppo den 1 april, då den nybyggda bron kunde invigas.

Invigningsfesten vidtog kl. 3 p. d. å ungdomshuset. En stor allmänhet, både äldre och yngre, hade infunnit sig. Festen öppnades med avsjungandet av ps. »Bevara Gud vårt fosterland.» Lärar Holstius hälsade alla hjärtligt välkomna, manande till fortsatt arbete för hembygden. Några medlemmar i ortens ungdomsförening utförde en pantomim. Programmet upptog vidare musik av lärar Sarelin och unisonsång. Så följde en paus, då allmänheten rikligen förplägades med kaffe med gott, hembakt bröd av martorna, för vilket de fingo ett uppriktigt tack.

Efter pausen höll J. Backman en intressant redogörelse om överfarten i byn under förflutna år. Talaren nämnde om brobyggets öden, varefter han tackade alla donatorer, föreningar och affärer för lämnade bidrag till bron, ortens energiska och skickliga byggmästare August Eklund och alla bysbor, som enhälligt uppoffrat sig för det nya bygget. Den trevliga och stämningsfulla festen avslöts med sången »Slumrande toner».

På kvällen avbrändes vid bron ett fyrverkeri. En stor folkmassa hade infunnit sig, och de vackra raketterna väckte allmän förvåning och glädje i synnerhet bland barn och mången äldre, som ej tidigare sett något dylikt. Några brinnande tjärtunnor och en duktig »kokkobrasa» förhöjde glädjen.

Den nya bron är en s. k. hängbro och avsedd endast för fotgängare.

—s [Holstius?] Österbottniska Posten den 20 april 1928.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-02-08.)

*     *     *

Ytterjeppo hängbro 1928
Den nyligen invigda hängbron i Ytterjeppo. Bilden tagen under byggnadstiden.

Österbottniska Posten den 27 april 1928.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-06-13.)

*     *     *


Ytterjeppo hängbro 1928
Samma som ovan. Förstoring.

 

Ytterjeppo hängbro 1928
Bron färdig. Förstoring.

Stefan Eklund tillhandahöll bilder med bättre kvalitet.
(Inf. 2012-01-11.)

Tillkomsten
Läs mer:
Tillkomsten av O. S-g
Lyft väntar hängbron i Ytterjeppo i Österbottens Tidning 2012.
Jakob Kronlöv donerade en grundplåt.


Österbottens Tidning 2019:
- EU-pengar till hängbro hotas – vajrar orsaken
- Debatt: Om Frostdahl och Ytterjeppo hängbro.
- Frostdahl anklagar styrelsen för mutbrott – vill pröva beslut om hängbro.
- I väntan på domstolsbeslut: Bygget av hängbron lagt på is.
- Ytterjeppo hängbro i fritt fall – Brandt vill avbryta upphandling.
Juthas hängbro i Österbottniska Posten 1929.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2004-06-13, rev. 2023-11-29 .)