Släkthistoria i olja

av

Göran Olson

 

Göran är sjätte generationen av släkten Olson i Nykarleby. Hans förfäder är:
I

Farfars farfars far Ole Olof Olsen*

1794–1851

II

Farfars farfar Oskar*

1822–1907

III

Farfars far Fritz*

1857–1913

IV

Farfar Raoul

–1973

V

Far Birger

–1993

* Döda under storfurstendömets tid.
 
 
Tavlorna målade under tiden november 2021–januari 2022 presenteras här i en annan ordning än vid utställningen sommaren 2022 (nr). Jag valde att presentera dem kronologiskt så gott det gick.
   
   
 

Innehåll

1.

Korshavn/Korshamn, Norge (8.)

2.

Lindesnes fyr, Norge (5.)

3.

Hällgrunds båk (6.)

4.

Skeppsvarv (22.)

5.

Kyrkan (7.)

6.

Torget och rådhuset (18.)

7.

Viborg slott (13.)

8.

Stadsbranden

9.

Juthbacka herrgård (15.)

10.

Andrasjön (4.)

11.

Kuddnäs 1875 (12.)

12.

SS Österbotten (2.)

13.

Tolbuchin fyr, Ryssland (11.)

14.

Derbents fyr, Ryssland (10.)

15.

Segelfartyget Melusine (3.)

16.

Stadskvarnen och Brunnsholmarna (21)

17.

Tower Bridge, London (14.)

18.

Tower Bridge, London (17.)

19.

Frihetsgudinnan (16.)

20.

New York By Night (20.)

21.

Kraftverket med omgivning (9.)


*     *     *

Korshavn/Korshamn, Norge

 


1. Kapten Ole Olsen är född fiskebyn Korshavn på ön Revoy i Lyngdal kommun i Agder län. Den ligger vid mynningen av Gronsfjorden på Norges sydkust. Min farbror Rudolf ”Rulle” Olson var där med sin fru Ann-Mari år 1979 och sökte våra rötter. Detta kan du läsa om i hans berättelser. Förstoring.


*     *     *

Lindesnes fyr, Norge

 


2. Lindesnes fyr på Norges sydkust, 2–3 km från Korshavn där Ole Olsen föddes, är landets sydligaste fastlandsbaserade fyr. Oles far, min farfars farfars farfar, var fyrvaktare på denna fyr i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Förstoring.


*     *     *

Hällgrunds båk

 


3. Hällgrunds båk byggdes av Nykarleby stads borgerskap 1824. Vyn från sekelskiftet 1900. ”Tjenar jämte skogen på Thorsön som landtjänningmärke för våra skepp till bl.a. Nykarlebys Andrasjön.” Förstoring.


*     *     *

Skeppsvarv

 


4. Detta är ett försök att åskådliggöra hur det kan ha sett ut på ett av båtvarven i Nykarleby under 1800-talet. Varv fanns bland annat på Djupsten och på Alören. Förstoring.


*     *     *

Nykarleby kyrka

 


5. Sankta Birgitta kyrkan byggdes 1708–1709. Kyrkbrunnen uppfördes 1841 på Stenhustomten, senare kallad Normalskoletomten. Kyrkbrunnen, som inte är den ursprungliga, flyttades till nuvarande plats 1990. Alla förfäder i rakt uppstigande led till mig sen vi blev finländare är jordfästa här: Oles gravplats är idag okänd för oss.
Hela släkten i 5 generationer Nykarlebybor alla begravda och jordfästa här. Förstoring.

[Har aldrig funderat över vilken sorts vattenuppfodringsanordning som fanns på brunnen, men sannolikt är att det var en sådan som Göran illustrerat: Vals med vev och kättting.]


*     *     *

Torget och rådhuset

 


6. Köpman Anders Gustav Olson, bror till Oskar Olson, bodde på tomt 17 söder om torget när den stora branden 1858 startade på tomt 10 nordväst om tomt 17 söder om torget. Förstoring.


*     *     *

Viborgs slott

 


7. Oskar flyttade som tjugoåring till Viborg och bodde där i 12 år från 1842 till 1854. Herman Backman föddes 1840 och det kan varit en orsak till flytten dit. Förstoring.


*     *     *

Nykarleby brinner

 


8. Natten mellan 12 och 13 januari 1858 brann Nykarleby ner under12 timmar. Nästan 1 000 personer blev hemlösa den natten, endast kyrkan och ett fåtal hus klarade brandnatten. Förstoring.

Konstnärens rätt att fantisera att systern Hilda och Oskar satt i vindsfönstret under brandnatten på gamla tullhuset där de bodde och såg branden härja. Deras hus klarade sig.


*     *     *

Juthbacka herrgård

 


9. Oskar Olson hade utanför äktenskap sonen Herrman Backman (1840–1887), Fritz halvbror, med Anna Charlotta Backman. ”Vad kan ha varit orsaken till det skedda, förelåg en naturkraft så stark, att den slog ner alla hämmande skrankor” skriver Woldemar Backman. Herrman Backman köpte Juthbacka egendom 1885.Förstoring.


*     *     *

Andrasjön

 


10. Stadens hamn som det såg ut vid mitten och slutet av 1800-talet. Det första ångfartyget som anlöpte ångbåtsbryggan var Kapten Oskar Olson med SS Österbotten 1857. Järnvägen gick ända ut på bryggan där det fanns ett godsmagasin. Alla magasinen rivna förutom Tullmagasinet. Fritz Olson var en av initiativtagarna och styrelsemedlem i det 1884 grundade Segelsällskapet Ägir. Förstoring.


*     *     *

Kuddnäs

 


11. Oskar köpte Kuddnäs med Frill hemman 1875. Nykarlebystjärnan, vår absolut enda juldekoration i Villamartin Orihuela i Spanien. Förstoring.


*     *     *

SS Österbotten

 


12. SS Österbotten ägdes av Österbottniska Ångfartygs Aktiebolaget. Oskar var befälhavare i 16 år på detta fartyg. Hon var byggd som hjulångare vid J. W. Dutgeon skeppsvarv i London 1857. Vid denna tid byggde man ångbåtar med rigg som en extra säkerhet. Förstoring.

Hon uppmättes till 246 ton i London med måtten 180 x 24 fot med ett djupgående på 8 fot med last, fart 8–9 knop. En resa från Torneå till St. Petersburg med stopp vid 13 till 14 hamnar tog cirka 4 veckor.

SS Österbotten blev ombyggd till propellerdrift av nya ägaren efter branden utanför Björneborg 1874. Sjutton människor dog i den ödesdigra branden. Otto Malms fru Maria och hennes syster var bland de omkomna. Otto var en betydande handelsman i Jakobstad.


*     *     *

Tolbuchin fyr, Ryssland

 


13. Tolbuchin fyr byggd 1810 på en konstgjord ö med en en vaktförläggning i inloppet till Sankt Petersburg används fortfarande som fyr. SS Österbottens rutt med kapten Oskar Olson gick 3–6 gånger per år mellan Torneå och Sankt Petersburg. Ön hörde till Kronstadts område på ön Reitskär i Finska viken som grundades som huvudbas för den ryska flottan på 1700-talet. Förstoring.


*     *     *

Derbent fyr, Ryssland

 


14. Derbents landfyr i Kaspiska havet. SS Österbotten, nu under namnet SS Kumo, ligger på några famnars djup utanför Derbent i Dagestan i Ryssland. Förstoring.


*     *     *

Segelfartyget Melusine

 


15. Segelfartyget Melusine byggdes i Bremen 1876 och mätte 52,55 m x 10,39 m. som Alma Hongell seglade hem det 1896 som kapten från Indiska Oceanen till Finland efter att kaptenen som samtidigt var hennes man, dött under resan. Hon var dotter till Maria Olson som var syster till Oskar och Hilda Olson. Marias dotter Ada Hongell var sista österbottningen som besökte Hilda i London 1914.

När SS John Grafton 1905 hade stött på grund utanför Jakobstad med en vapenlast ville huvudstadsaktivisterna att österbottningarna skulle rädda vapnen från att falla i Ryssarnas händer, men de fick inget bifall. Ingen förutom Ada var villig att åka ut och ta vapnen i beslag. Det sades då i Helsingfors Ada att hon var enda riktiga karln i Österbotten. Förstoring.


*     *     *

Stadskvarnen och Brunnsholmarna

 


16. Stadskvarnen och Brunnsholmarna från Storbron. Kartan från 1900. Det finns en berättelse om när en svensk handelsman från Härnösand kom till Nykarleby och hörde om Brunnsholmarna. Han gick dit men möttes av beskedet att de hade fått tillsägelse av de styrande i staden att inte servera andra sprit än de högvälborna från Nykarleby. Konstnärens rätt att göra ingrepp i historian. Hustru Ann-Len och Göran inmålade på spången. Juthbacka i bakgrunden. Förstoring.


*     *     *

Tower Bridge, London

 


17. Hilda Olson levde här till sin död 1916 på 40 Whiteheads Growe, Chelsea S.W. nära bron. Förstoring.18. Förstoring.


*     *     *

Frihetsgudinnan

 


19. Jarl Olson (1890–1937) var enda barnet till Fritz Olson och Anna Appelberg Gaustad (1855–1903) i hans första gifte. Jarl utbildade sig till veterinär i Dresden Tyskland och dimitterades 1915. Han flydde till USA i sista sekunden innan han skulle bli tvångsrekryterad till tyska armén Först var han i Klippiga bergen, Butte i Montana. Troligtvis kom han via New York. Om så är fallet, var det första han såg då Frihetsgudinnan. Han stannade där till 1917. Förstoring.


*     *     *

New York By Night

 


20. Förstoring.


*     *     *

Kraftverket med omgivning

 


21. Stadsvy från 1930-talet med med kraftverksdammen, stockrännan och turbinhuset. Observera det låga vattenståndet på övre sidan dammen och att det inte finns vallar mot staden. De tillkom i samband med kraftverksbygget 1984.

Min farfar Raoul Olson var anställd här från 1923 till 1965 när han avgick med pension. Före det var han postanställd. Han började på posten som yngling för att hjälpa sin ensamstående mor med försörjningen, senare kom också hans lillebror Bertel till Posten. Bertel arbetade som postiljon fram till sin pensionering. Förstoring.


Göran Olson tillhandahöll.


Läs mer:
Göran målar sin släkthistoria i Österbottens Tidning 2022.
Presentation av När älven strömmade fritt av kusinen Stefan Fors.
Naivistisk målning.
Kvarnvägen 6.
Nykarleby i konsten.
(Inf. 2022-09-25, rev. 2022-10-12 .)