Nykarleby och Åggelby svenska samskola

Åggelby svenska samskola (ÅSS), ett dimissionsberättigat privat läroverk, fanns till mellan åren 1911 och 1977. När skolan startade var Åggelby en tätort i Helsinge socken, mellan 1921 och -46 var orten en egen kommun som år 1946 inkorporerades med Helsingfors. Åggelby ligger längs norra stambanan, cirka 8 km från Helsingfors centrum. Som mest, år 1963, hade samskolan 520 elever. Elevantalet minskade stadigt efter det att ett läroverk startade i Helsinge/Vanda. ÅSS upphörde när skolväsendet ombildades i slutet av 1970-talet. Under sin 66-åriga existens fanns flera personer med anknytning till Nykarleby i ÅSS.

Eftersom vintern varit snöfattig har det funnits tid över att ögna igenom gamla årsberättelser. Här är vad jag funnit.


Blomqvist, Hjalmar
, f. i Nykarleby 1907. Lärare i fysik och matematik vid ÅSS 1930–72. Rektor 1936. Sommarvilla vid Andra Sjön sedan 1943. Sönerna Jan Anders (student 1959) och Mats (student 1965) från ÅSS är trägna sommargäster i Nykarleby.

Heikel, Ivar August, f. i Nykarleby 1861. Lärare vid ÅSS 1926–34. T.f. rektor 1931–33.

Korsström, Kyra tog studenten i maj 1959.

Korsström, Tuva tog studenten i maj 1964. Nykarlebyförbindelsen finns genom deras pappa Torsten som var långvarig lärare vid seminariet i Nykarleby.

Lenander, Karl Viktor, f. i Nykarleby 1918. Föräldrar affärsmannen Karl Viktor och hustru Anna Sofia (f. Höglund). Dimitterad från mellanskolan 1934.

Lönneström, Christina, f. i Nykarleby 1910. Föräldrar bankdirektör Georg och Helena L. Elev i ÅSS 1920–23.

Rajander, Holger, f. 1921 i Nykarleby. Student från ÅSS 1942. Lärare i historia och geografi vid ÅSS 1956–69. Sedan lärare och rektor vid Nykarleby Gymnasium.

Stormåns, Gustaf, f. 1880 i Gamlakarleby som Gustaf Andersson. Nykarleby seminarium 1902. Deltog i olympiska spelen i London 1908 i gymnastik. Lärare vid ÅSS i gymnastik och bokföring 1918–45. Gift med Thyra Naemi (Ninni) Heikel från Nykarleby. Barnen Anna-Lena (f. 1911), Margaretha (f. 1914) och Karl-Gustav (f. 1916) gick i ÅSS. Sommarvilla på Långören. Gustaf och Ninni är begravda i Nykarleby. [Ringmärkt havstrut. Heikelska gården. Sidor där Stormåns är omnämnd. Seiminariets matrikel.]

Söderman, Kezia, f. Roos 1903. Föräldrar sjökaptenen Daniel Roos och Maria Katarina Brink. Lärare vid ÅSS i matematik, fysik och kemi 1927–70. De damer som kallades ”Roosorna” med villa vid Andra sjön var besläktade med Kezia (fastrar?). Kezia tillbringade krigsåret 1944 i Nykarleby med sönerna Daniel och Jacob.

Wichmann, Viktor Karl Emil (f. 1856). Mest känd som ”Gånge Rolf”. Kom från Nykarleby till ÅSS och var lärare i historia och filosofi 1920–26.

Wichmann, Käthe Alfsol Maria, f. i Helsingfors 1910. Dotter till VKE Wichmann. Elev i ÅSS 1921–25.Mats Blomqvist tillhandahöll.
(Inf. 2014-03-15, rev. 2023-02-21 .)