Erik Ågren 1924[–2008 ]


Ågren, Erik (f. 4/8 1924 Nkby lk [Ytterjeppo, d. 12 mars 2008 Korsnäs]), författare, f.d. metallarbetare. [Bror till Leo, Gösta och Inga Å.] Å. debuterade som dramatiker 1971 med ett skådespel om emigrationen och har även skrivit ett antal andra pjäser, som uppförts på Wasa teater, i radio och TV. 1973 publicerade han romanen Sårad, riktad mot krigets brutalitet, skändlighet och barbari. Därpå följde den episka samhällskritiken i Arbetslust (1975), en roman om fabriksarbetare, om uppvaknande och revolt. I Modellfilaren (1982) skisserar Å. upp det kapitalistiska samhället och dess groteska verklighet, men trots allt förefaller livet honom fullt av visshet och hopp. I Sången om byn (1983) för vägen slutligen hem till gemenskapen. 1984 gav Å. ut sagoboken Sivs äventyr, illustrerad av barn i ett österbottniskt daghem. Som författare representerar han både allvaret och glädjen, men framför allt den frasfria och självklara mänskliga värdigheten. (C. Nyström—A.-L. Sahlström—G. Ågren, Två berättare, 1984).

Hans dotter, skådespelaren och regissören Kristina Å. (f. 1949), var 1969—72 engagerad vid Svenska teatern i Hfrs och 1972—75 vid Wasa teater. Hon blev 1977 länsregissör i Vasa län.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer
Ågren i ”Två berättare”.
Minnesskrift i SFV-kalendern 2008 av Anna-Lisa Sahlström.

Efter att uppslagsverket kom ut har Å. bl.a. 1987 gett ut Bockfliken och 1991 Edvin, som behandlar hans uppväxttid. År 2004 kom Olga, Historien om en mor.