Gösta Ågren 1936[–2020]


Ågren, Sven Gösta (f. 3/8 1936 Nkby lk [d. 24/2 2020]), författare, fil. dr. 1971, bror till Erik Å [och Leo Å]. Efter avslutad skolgång och arbete på fabrik var Å. 1954—56 och 1958 verksam som redaktör vid Ny Tid. Han tjänstgjorde 1959—60 vid Universitetsbiblioteket i Hfrs och ägnade sig sedan åt humanistiska studier vid Stockholms universitet, där han disputerade. I sin doktorsavhandling Kärlek som i allting bor behandlade han Dan Anderssons liv och diktning 1916—20. Året innan hade han publicerat den litterära studien Dan Anderssons väg. 1975 gav Å. ut den etnografiska undersökningen Hammarbandet, en bok om österbottniska allmogebåtar, och 1977 utkom Vår historia, en krönika om det finlandssvenska folkets öden; detta arbete väckte berättigat uppseende och vann genklang i vidsträckta kretsar. Som skönlitterär författare debuterade Å. 1958 med diktsamlingen Kraft och tanke, och sedan dess har han gett ut ett tjugotal konstnärligt och mänskligt väsentliga diktböcker. Också prosaböcker, som t.ex. Jordlös bonde (1956) och reportage- och essäboken Emigrantresan (1960), har i mer än ett avseende berikat den finlandssvenska litteraturen. Å. redigerade även stridsskriften Hurrarna (1974), en samling artiklar om finlandssvenskheten och dess problem, en skrift som haft en avsevärd betydelse i nationalitetsdebatten (jfr hurri). Å. är en aktiv och framträdande kulturpersonlighet i Svenska Österbotten. Han har skapat sig en uppmärksammad och erkänd ställning på den finlandssvenska litterära arenan och i den samtida kulturpolitiska idédebatten.

Å:s syster, författarinnan Inga Å. (1932—65), publicerade diktsamlingen Livet som är och förblir (1963), som pendlar mellan ångest och lycka, mellan dunkla aningar och ljus förvissning. Brodern Gösta gav 1981 ut volymen Liv, Inga Ågrens samlade dikter (1981), där även en levnadsteckning ingår.
[Dikten Inga av Gösta Ågren.]


Uppslagsverket Finland (1985).

Ågren bodde i Lippjärv fram till hösten 2010 när han flyttade till Vasa. Efter att uppslagsverket kom ut har Å. gett ut bland annat lyriktrilogin Jär, Arkadisk morgon samt erhållit Finlandia-priset 1988.

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2011 (100.000 SEK) tilldelades Ågren. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

År 2012 var Ågren nominerad till Nordiska rådets litteraturpris för ”I det stora hela”, en diktsamling utgiven på Söderströms 2011.

Ågren erhöll Bellmanspriset 2019.


Läs mer:
Poesi av Ågren.
Prosa av Ågren.
Gösta i En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar av Woldemar Backman. 1938
Äldre och yngre Nykarlebydiktare av Färj-Erik. 1958
Leo och Gösta Ågren i Österbottniska Posten. 1960
Världsskeende präglar slutscenerna i Ballad. 1968.
Byn och Finland. 1973
Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton. 1984
Göstas sambo Anna-Lisa Sahlström. 1985
Nykarlebydialekten av Ågren. 1988 och 1992
Segeljollen Älvan av Nålörn, Nykarleby och Skogslund i Lippjärv by. Senast 2005 och 2008.
Ågren ger Lippjärv till Nykarleby i Österbottens Tidning. 2013
Gösta Ågren död på i huvudsak svenska tidningars webbplatser. 2020
Ågren på pärmen till Drömmen om Österbotten av Svenolof Karlsson. 2022
Några minnen av Gösta Ågren av Lars Pensar.

Alla sidor där Gösta Ågren nämns.

Gösta Ågren på google.
Anna Möller-Sibelius (2018) Dikt och ideologi. Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–70-talspoesi. Pdf på SLS.

Förlaget Skrivors webbplats finns inte längre.
(Rev. 2023-11-15 .)