Ragna Ahlbäck 1914—[2002]


Ahlbäck, Ragna Ulrica (f. 17/7 1914 Borgå .[d. 6/9 2002 Pargas]), folklivsforskare, fil. dr 1955, maka till Olav A. sedan 1937. A., som är dotter till kulturhistorikern Gabriel Nikander, är en ledande kraft inom den finlandssvenska folklivsforskningen; verkade 1937—81 som etnologisk arkivarie vid Folkkultursarkivet. Hon har bedrivit långvariga fältforskningar i landets svenskbygder och publicerat bl.a. arbetena Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland (1945), Gods och herresäten i Finland (1946), Kökar (1955), Esbo kommun under femhundra år (1958) och Socklots byrätts protokoll 1751—1761 (1971).


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Prosa av A.
(Rev. 2016-01-01 )