Min farfars morfar

 

— Dödsfall. En af de stilla i landena Bonden och Kyrkovärden Anders Andersson Forsbacka hafver vandrat hädan d. 6 innevarande april.

Nykarleby församling skall med saknad minnas honom, ty han hafver i 15 års tid tjänat den som kyrkovärd. Denna tjänst skötte han med lust och kärlek, ordentligt, punktligt och vänligt. Trefligt var att se honom alltid nöjd, och vänlig, allvarlig, ödmjuk och enkel. Aldrig undföll honom ett knotande, missnöjdt eller ovänligt ord. Tydligt var att han trifdes bra i kyrkan och älskade gudstjänsterna och följde med i alt, såsom en from deltagare och uppmärksam åhörare.

Ära i världen hafver han ej genom ett eller annat sökt eller vunnit, men hjärtan vann han, och detta är, då det gäller, mera värdt än annat. Föröfrigt var han en duktig och redbar allmogeman, var en god familjefader, skötte med drift och väl sitt hemman, var arbetsam, ordentlig och sparsam. Trogen var han på sin post.

När hvar och en sin syssla sköter,
så går allt väl ehvad oss möter.

Vare detta tecknadt till hans minne i saknad och kärlek.


Citatet nr 15 i Luthers lilla katekes.

Österbottniska Posten, 11.04.1889, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 
Tillkännagifves
att
Kyrkovärden
 

Anders Andersson


stilla och fridfullt afled i Kyrkbyn den 6 April i en ålder af 60 år och 10 månader, till djup sorg och saknad för maka, två söner, fem döttrar, sju barnabarn samt andra släktingar och vänner.

 


Jag skils väl bort med kvida
Från dem, mig hafver kär;
Dock skall jag dem förbida
Hos Christum och hans här.
Där skole vi tillsammans.
Snart komma för hans thron,
Och sjunga med stor gamman
En ljuflig sång och ton.


Sjätte versen i psalmen Jag längtar af alt hjärta, (1695 nr 393) av Jesper Svedberg.


Österbottniska Posten, 11.04.1889, nr 15, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Anders i Forsbacka och dess ägare av Woldemar Backman.
Dottern Sanna med familj.
Sidor om mig och min släkt.
(Inf. 2023-03-01, rev. 2023-03-01 .)