Margit Åström 1899—1980


Åström, Margit (f. 4/6 1899 Viborg, d. 18/6 1980 Lovisa), lärare och författare, fil.mag 1932. Å. var 1929—71 verksam som pedagog i olika skolor i Lovisa. Vid sidan om sin lärargärning publicerade hon ett antal skönlitterära verk under pseudonymen Christina Lööf, bl.a. novellsamlingarna Hjärtan som hungrar (1940), Svårt att leva (1950) och Gränser (1963), där hon stramt teckna några motiv ur sin egen tysk-ryska släkthistoria; hon skrev också biografier, bl.a. över fastern Emma Irene Åström (1967), Finlands första kvinnliga magister, sagoboksförfattaren Nanny Hammarström (1976) och över sin mor, Röster och bilder från en gången tid (1982). Å. framträdde flitigt i den finlandssvenska dagspressen som recensent framför allt av tysk litteratur, som hon även översatte.


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
K. J. Hagfors av Åström.