J. R. Backlund 1891—1996


Jakob Reinhold Backlund
föddes i Markby den 20 november 1891 och avled i Nykarleby den 18 mars 1996. År 1913 emigrerade han till USA och återvände 1972.


*        *        *

Omkring år 2010 fick jag en fråga från Kungliga biblioteket, som höll på med att sammanställa ett författarregister, om det verkligen var rätt att Backlund blev så gammal. Och det var det.


Läs mer:
Poesi av Backlund.
Prosa av Backlund.
J. R. Backlund i Markby som vi minns (2002), sid. 36–40, varifrån ovanstående är hämtat.
J. R. Backlund skrev Nykarlebysången.
(Inf. 2006-02-19, rev. 2017-11-11 .)