Erik Birck 1912—1985


Erik Birck 1912-1985.Författaren till Nykarleby stads historia är född i Jakobstad, men har sina rötter i Nykarleby både på fädernet och mödernet. Han tog sin magisters- och doktorsgrad vid Åbo Akademi och har tjänstgjort vid olika läroverk, blev docent i historia vid Helsingfors universitet 1949 och är kompetentförklarad för professur i ämnet. Hans forskning omfattar närmast 1700-talets politiska och militära historia, men även näringsliv och befolkningsfrågor under 1700- och 1800-talen. I dessa o.a. ämnen har han publicerat ett flertal arbeten, uppsatser och artiklar.


Nykarleby stads historia del II (1980).


Läs mer:
Minnesrunor i Svenska Dagbladet.
Minnesruna i SFV-kalendern.
Prosa av Birck.
Son till J. L. Birck.
(Rev. 2018-03-18 .)