Erik Birck

Erik Birck 1912-1985.

Fil. dr docent Erik Birck, Stockholm, 73 år, föddes i Jakobstad i Finland. Han blev student år 1933 och tog fil. mag.-examen i Åbo 1938. År 1942 utnämndes han till löjtnant. Erik Birck blev år 1944 fil. lic. och fil. dr, varefter han 1945 anställdes som t f. lektor vid svenska lyceet i Helsingfors. Från 1947 var han lektor vid Solbacka läroverk, 1949 blev han docent i Helsingfors och året därpå i Åbo. År 1951 flyttade han till Stockholms högskola som docent i historia. Från 1956 och fram till sin pensionering var han sedan lektor vid Brännkyrka gymnasium.

Erik Birck var aktiv i Svensk-Österbottniska samfundet, Ortnamnssällskapet i Uppsala, Svenskhistoriska föreningen, Föreningen Sverige-Finlands vänner (där han var styrelseledamot 1956–1961), Samfundet Sverige-Finland samt Föreningen Norden. Han gav även ut många historiska skrifter.

Närmaste anhöriga är makan Brita, bibliotekarie, dottern Marianne, tjänsteman, med make Martti Kölhi, bergsingenjör, sonen Carl-Henrik, civilekonom, med maka Pia Gullers, projektledare, samt barnbarnen Catharina och Johan, alla Stockholm.

*

Det var med stor sorg och saknad som vi vid Brännkyrka gymnasium mottog budet att vår avhållne lektor och kollega under nära 20 är inte längre är i bland oss.

Erik Birck tillhörde de numera allt sällsyntare professorskompenta akademiker som utförde sin huvudsakliga livsgärning som gymnasielärare. Under två decennier från slutet av 1950-talet hade Brännkyrka gymnasium förmånen att ha Erik Birck som lektor och inspirerande kraft. Den fördjupade kunskap och kringsyn i ämnet historia som Erik Birck hade i så rikt mått, kunde han även förmedla till sina elever. Han som hade starka rötter i finlandssvensk bildningstradition kunde genom sitt trygga väsen och egna erfarenheter från Finlands nutidshistoria ge sina elever något utöver det vanliga. Han kunde sätta in det historiska skeendet i sitt sammanhang och ge generationers strävanden mot trygghet och säkerhet en klar förankring i de ungas sinnen. Generationer av studenter i historia har Erik Birck väckt till insikt om betydelsen av nutiden i historisk belysning.

Erik Birck var en fast klippa både som kunskapsförmedlare och klassföreståndare. Vi bevarar i minnet bilden av en ovanligt helgjuten och engagerad lärare och kollega.

UNO HOLMGREN
rektor vid Brännkyrka
gymnasium


Svenska Dagbladet 1986-01-17.


Läs mer:
Erik Birck i Nykarleby stads historia.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2018-01-17, rev. 2022-03-27 .)