May Rosqvist g. Björklund

May Rosqvist, gift Björklund. Hon var skolgången i Jakobstad, men växte upp hos Woldemar och Elisabeth Backman på Juthbacka där hon vistades alla lov och var som en adoptivdotter till läkarparet. Efter utbildning till barnträdgårdslärare, drev hon under några år från slutet av 1920-talet en privat barnträdgård i Nykarleby. Efter giftermål med Göran Björklund, son till normalskolläraren Björklund och hans maka Maria, syster till Josef Herler, bosatte sig paret i Pello i Tornedalen, senare i Haparanda. May kom att vid några tillfällen var vikarierande redaktör på ÖP, men sin karriär som journalist hade hon på Umeå-tidningen Västerbottens Kuriren i Sverige. Många somrar efter kriget tillbringade hon och familjen i Nykarleby, dels vid Andra sjön dels uppe vid Juthbacka och i staden. Hon använde signaturen Mitzi.


Lars Pensar den 12 december 2006.


*     *     *

En barnträdgård öppnar i början av oktober frk Maj Rosqvist i mindre byggnaden av frk. Karin Sarlins gård. I barnträdgården mottagas barn i åldern 3—7 år, och komma de att där sysselsättas med bl. a. handarbeten såsom flätning och utsyning. pappersklippning och rivning, ritning, modellering, gymnastik, sång och lekar, berättelser såväl bibliska som andra, bildervisning, enkla slöjdarbeten för de äldre, husliga göromål och blomsterskötsel, allt efter de smås utvecklingsståndpunkt. Den dagliga arbetstiden blir kl. 12,30—3.


Österbottniska Posten, 16 september 1927, nr 37, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-16.)


Nykarleby

Barnträdgård.

Barnträdgården begynner sin andra termin måndagen den 16 januari kl. 12,30. Anhålles om avgiftens erläggande under månadens första vecka.

May Rosqvist.


Österbottniska Posten, 13 januari 1928, nr. 2, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-02-01.)

Läs mer:
Laura in memoriam.
Barnträdgårdsbarn.
Från nordlig horisont, ett återbesök i Nykarleby.
En weekend i idyllen av Einar ”Neger” Hagman.
(Rev. 2022-10-16 )