Peter Blomqvist 1857–1893


Petter Blomqvist var född i Oravais 17.4.1857. Han kom till Nykarleby i slutet på 1870-talet, då som ”handelsbetjent/bokhållare” åt Carl Nylund. Han flyttar till Björneborg 1881, kommer tillbaka 1885 och är då ”bokhållare”. Från 1887 verkar han som ”handlande” och ”gårdsägare”. Stig Haglund berättade och tillhandahöll porträtt ur Nykarleby museums samlingar:
 

Petter Blomqvist.
Handlande.
1880.

Peter Blomqvist.

 


Sommaren 2020 utbjöds två etiketter på huuto.net. från Peter Blomqvist. När jag sökte fakta om honom, visade han sig vara något så unikt som en handelsman som Erik Birck inte hade så mycket fakta om, men han omnämns här och var som t.ex. ägare av gården 18, där Albertina Flén född 1823 med det vuxna barnet Selma var inneboende enligt uppgift från Lars Pensar, och:

Från den 20 maj 1892 innehade handl. P. Blomqvist som 1886 öppnat handel med vin och spirituosa i Grundfeldts efterföljd, rättigheterna på Marielund, som han inköpt. Han avled 1893 och rättigheterna övergick till handl. A. Söderlund, som köpt Blomqvists fastighet och lösöre av arvingarna, ...”

År 1887 beställde han ansjovis från Stockholm.

År 1892 lovade Blomqvist bekosta halva utgiften för en rustvagn för Frivilliga brandkåren och han var även med i en hamnkommitté.

I en 70-årshistorik över Segelsällskapet Ägir:

”Peter Blomqvist han som själv hade att brottas med ett bräckligt skrov, var bl. a. den förste i Ägir, som utsträckte sin seglats till andra sidan Bottenviken.”ALICANTE
PETER BLOMQVIST,
NYKARLEBYTranbärs Punsch
PETER BLOMQVIST,
NYKARLEBYAnnonser

Att Blomqvist var en riktig mångsysslare, ser man på variationen i det han erbjuder.


Blomqvist var agent för ångfartyget Norra Finland.
Österbottniska Posten, 26 juli 1888, nr 30, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Blomqvist var agent för ”Det enda inhemska lifförsäkrings-bolaget KALEVA i Helsingfors.”
Österbottniska Posten, 8 november 1888, nr 45, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Blomqvist var agent för hur mycket som helst, visade det sig när jag googlade vidare. Priskurant från Asfalt Aktiebolaget. 1902.
Österbottniska Posten, 15 augusti 1889, nr 33, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *


Delikatessannons 1886Brigitte Racicot Virtanen luskade ut att Kielsprot, även benämnt Kieler Sprotte, är böckling. Inlagd ”Hvassbuk” kallas kryddfisk. Vad Matala är är höljt i dunkel.

Leif Sjöholm publicerade annonsen på facebook och när Mats Blomqvist kom med kompletterande informationen nedan blev det upptakten till sidan.Restaurationsrättigheter under seglationstiden har af stadsfullmäktige i Nykarleby beviljats handlanden Peter Blomqvist å sommarvärdshuset Marielund.

Wasa Tidning 19 mars 1893.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


.


Nya Pressen 9 juni 1893.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Ju fler kockar dess sämre soppa stämmer inte alltid. Här är det sex medverkande:

  • Leif Sjöholm lade ut en annons på facebook.
  • Mats Blomqvist kompletterade med fakta.
  • Stig Haglund bidrog med personuppgifter och foton.
  • Lars Penar bidrog med personuppgifter.
  • Carl-Johan Eriksson var den som köpte etiketterna och skickade till mig, men då hade jag redan laddat ner dem.
  • Och så var jag ju själv med på ett hörn.


Läs mer:
Nyårshälsning.
Marielund av Erik Birck.
(Inf. 2020-09-13, rev 2020-09-14 .)