Carl von Bonsdorff 1862—1951


Bonsdorff, Carl Gabriel von (f. 9/10 1862 Kangasala, d. 19/12 1951 Hfrs), historiker, fil. dr 1887, bror till Axel v. B. Han blev docent i nordisk historia vid Helsingfors universitet 1887, e.o. professor 1898 och var 1915—27 professor i Finlands och skandinavisk historia. B:s forskningar rörde sig till en början främst om stadsväsendets historia i Sverige-Finland under stormaktstiden; från detta område publicerade han bl.a. det banbrytande arbetet Åbo stads historia under 17:e seklet (2 bd, 1889—1904). Senare behandlade han även ämnen från början av ryska tiden, t.ex. Åbo Akademi och dess män 1808—1828 (1912), och skrev en stor biografi över G.M. Armfelt (4 bd, 1930—34). Med undersökningen Ålands ställning under Finlands förening med Sverige (1920) torde han ha påverkat lösningen av Ålandsfrågan i en för Finland positiv riktning (Suomalaisia historiantutkijoita, 1965).


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
B. skrev även Blad ur Nykarleby historia.