— I söndags afled i Sordavala
i följd af ett slaganfall seminariedoktorn, kanslirådet Oskar Fredrik Borg. Den aflidne var född den 28 december 1847 i Nykarleby.

Blifven student 1806, promoverades han följande år till magister. Till kollega i latin och svenska via Åbo lyceum utnämndes Borg 1875. Från 1886 till 1897 var han förordnad till ditsriktsinspektor i Åbo och Björneborgs läns folkskoledistrikt och efter den nya distriktsindelningen för fjärde folkskoledistriktet. Sistnämnda år utnämndes han till direktor för folkskolelärare- och lärarinneseminariet i Sordavala. — Åren 1878—1885 fungerade den aflidne som bibliotekarie vid Åbo stads folkbibliotek.


Svenska Dagbladet den 3 maj 1907, sid 8.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Fadern Gabriel var prost i Nykarleby.
(Inf. 2020-06-08, rev. 2020-06-08 . )