Patrick Bruun 1920


Bruun, Patrick Magnus (f. 17/4 1920 Hfrs), historiker, fil. dr 1953, bror till Kettil B. Han var 1952—60 kulturredaktör och redaktionssekreterare vid Nya Pressen, forskare vid humanistiska kommissionen 1964—65 och föreståndare för Finlands Rominstitut 1965—68. B. var 1956—72 docent i romersk numismatik i Hfrs och blev 1968 professor i historia vid Åbo Akademi, vars prorektor han var 1969—75. Han har som historiker koncentrerat sig på antiken med numismatik som specialområde. Inom hans i huvudsak engelskspråkiga produktion märks en volym i serien Roman Imperial Coinage och tre studier över August Maximilian Myhrberg.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Var redaktör för Efter 1809 i vilken Nykarleby omnämns på följande sidor.