Gösta Cavonius 1905—1995


Cavonius, Gösta Edvin (f. 14/4 1905 Tusby), skolman, fil. dr 1944, C. tjänstgjorde 1926—44 som folkskollärare i Hfrs, var 1944—48 inspektör för Hfrs svenska folkskolor och blev 1948 skolråd i skolstyrelsen, vars svenska avdelning han ledde 1952—69. Han var docent i pedagogik vid Helsingfors universitet 1955—72 och vid Åbo Akademi 1949—73. C. verkade 1958—67 som ordförande i Svenska folkskolans vänner och grundade 1949 Svenska skolhistoriska föreningen i Finland. Han har även gjort en viktig insats som historieforskare på skolväsendets och det fria folkbildningsarbetets område. Erhöll professors titel 1966.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Cavonius i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Böcker om seminariet skrivna av C.
Minnesruna över Eliel Backlund.
(Rev. 2023-02-15 .)