Borgåbo i Nykarleby.

Erik Åhman är inte den enda Borgåbon som slagit sig ned i Nykarleby för en lång tid. En annan var

Klas Henrik Ekroos,

som 1880 slog sig ned i Nykarleby. Han var född på Bergby egendom i Pernå. Efter att ha besökt gymnasiet i Borgå, konditionerade han som apotekselev i Viborg och senare som farmaceut i Lovisa och Helsingfors. Han blev provisor och apotekare år 1870 och tjänstgjorde sedan på apotek i Helsingfors och Åbo. År 1875 lämnade han apotekarbanan för några år och blev expeditionsföreståndare vid Lutherska Evangelieföreningen, som bildats 1873. I denna egenskap var apotekare Ekroos med om att grunda de första evangeliska tidningarna i vårt land, ”Sändebudet” och ”Sanansaattaja”.

År 1880 övergick Ekroos åter till apotekarbanan och inköpte apoteket i Nykarleby samt grundade även en vattenfabrik i staden. Han innehade i staden flera förtroendeuppdrag, bl.a. var han medlem av stadsfullmäktige, bankdirektör m.m. Han uppförde också på egen bekostnad ett bönehus härstädes.

Till följd av tilltagande sjuklighet sålde han apoteket i Nykarleby och överflyttade följande år till Helsingfors där han blev arkivarie vid Lutherska Evangeliföreningen och dess ordförande 1894. Tillika redigerade han flera av föreningens tidningar bland vilka kan nämnas kalendern ”HEMÅT” och missionsbladet ”Hedningarnas tröst”. Sedan 1914 har han varit bosatt i Borgå. Apotekar Ekroos kvarlämnar ett aktat minne såsom en djupt religiös, rättrådig och arbetsam man av den gamla stammen. Han sörjes närmast av änka i andra giftet samt fyra döttrar och fyra barnbarn.


Österbottniska Posten nr 10/1925.
Lars Pensar digitaliserade med kommentaren:

Familjen Ekroos finns avbildad på ett fotografi, sidan 126, sittande på Nybrostranden, i Einar Hedströms bok, ”Nykarleby, min barndoms och ungdomsstad”.


Läs mer:
Ekroos av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2020-04-09, rev. 2020-04-09 .)