Gunnar Elfgren 1896—1976


Elfgren, Karl Gunnar (f. 24/10 1896 Hfrs, d. 30/8 1976 Borgå), skulptör. E. studerade 1919—20 vid Centralskolan för konstflit och 1920—21 vid Finska konstföreningens ritskola. Karakteristisk för hans konst, som sammanfattar klassiska och moderna stilideal, är den återhållsamma, glättade formen, som ofta återkommer i hans talrika allegoriska o.a. figurmotiv. E. utmärkte sig främst som porträttkonstnär med säker blick för särdrag och personlig karaktär. Bland hans större arbeten märks ett hjältegravsmonument i Ekenäs (1952), en skulptur (Eurydike, 1953) på Karis torg och en byst av Fredrika Runeberg i Borgå (uppställd 1957). (Å. Gulin, red., G. E., 1960)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
E. uttförde minnesmärket över Mikael Lybeck.