Olof Enckell 1900—1990


Enckell, Olof Wilhelm Toussaint (f. 12/3 1900 Kronoborg [ligger i en vik av nordvästra Ladoga], författare och litteraturhistoriker, fil.dr 1958, son till Karl E. Han var 1924—32 redaktör och uppskattad litteraturkritiker vid Hufvudstadsbladet och 1950—67 professor i svensk litteratur vid Helsingfors universitet. E. framträdde på 1930-t. med en rad traditionsbundet utformade berättelser, bl.a. den farsartade romanen Tre (3) månader à dato (1935), där han gycklar med den beundran för den ”starke mannen”, som under trettiotalet fått epidemisk spridning i Europa. Vidare skrev han två romaner med motiv från den halvryska byn Kyyrölä på Karelska näset, Vårt hjärta (1933) och Guldkedjan (1934), reseskildringar m.m. Viktigare än E:s skönlitterära alstring är hans litterturhistoriska arbeten. E., som på 1920-t. tillhörde gruppen kring Quosego, har bl.a. skrivit monografier över Diktonius (1946), Södergran (1949, 1961) och Hagar Olsson (1949). Äldre vitterhet har E. behandlat framför allt i en lyrisk urvalsvolym, där han utförligt kommenterar ett drygt hundratal dikter av Z. Topelius. [Zachris Topelius 120 dikter (1970). Några av kommentarerna finns bland dikterna.]


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
E. recenserade R. R. Eklunds debutverk Det unga ögat. 1927
E. höll tal vid invigningen av minnesstenen över R. R. Eklund. 1962
(Rev. 2023-12-02 .)