Erik Viljam Fågelbärj 1901—1961


Färj-Erik är min pappa Erik Viljam Fågelbärj (1901—1961) från Hirvlax. Att han skrev under signaturen Färj-Erik finns bekräftat i Brages pressarkiv:

Pappa skrev nästan varje kväll på sin gamla Remington skrivmaskin, där E fattades så att han använde C i stället — och sedan satt med pennan och fixade om alla c:ar till e:ar innan han postade iväg sina texter. Jag somnade ofta till skrivmaskinens knatter, som var sövande och trygg nattmusik.

Stavningen av Fågelbärj har också en historia. När pappa gick i Nykarleby seminarium hette han Fogel. Modersmålslektorn tyckte inte om att pappa skrev så långa uppsatser (ofta fyllde hemuppsatserna hela häftet!). — En gång hade pappa stavat ”bärg” med ä — och lektorn hade då inför hela klassen hånfullt sagt något om detta. Då hade pappa stigit upp och svarat: ”Från och med nu heter jag FågelBÄRJ!” Alltså felstavningar med ränta ;-).


Stina Mellberg berättade.


Läs mer:
Viljam i Fortsättningskriget och Lapplandskriget.
Fågelbärj i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz.
Äldre och yngre Nykarlebydiktare av Färj-Erik.
Hustrun Nelly Fågelbärj.
Fler ÖP-signaturer.
(Inf. 2007-01-31, rev. 2024-02-03 .)