60 år

Fyllde på påsklördagen ingenjör Arno Gyllenberg i Forsby, Kärrfors.

Jubilaren är född i Nykarleby. Såsom många i släkten Gyllenberg visade han tidigt utpräglat intresse för tekniska ting och genomgick i tiden industriskolan i Vasa. Sin utbildning fortsatte han i olika kurser och avlade ingenjörsexamen. Han var under några år anställd vid Maskin och Bro i Helsingfors. De praktiska insikter han där ådagalagde utnyttjades senare vid Outokumpu gruva, där han en tid var organisatör och arbetsledare. Han sökte sig dock småningom tillbaka till sitt Österbotten och blev 1919 chef för Vasa Labors tekniska avdelning. Under de år han var i Labors tjänst projekterade och ledde han uppförandet av ett flertal turbinanläggningar och kvarnar i vår landsända. Av Handels- och industriministeriet förordnades han till besiktningsman för el-anläggningar i Vasa län och verkade som sådan tills elinspektoratet tillsattes.

Önskan att uppträda som självständig företagare lockade den verksamme mannen och då tillfälle yppade sig i den egna hemtrakten, öppnade han ett eget industriföretag vid Kärrfors i Forsby. Under ett flertal år bedrev han sågrörelse där och försåg omgivningen med elektrisk ström. För något år sen övergick han till gjuterirörelsen och har för tillfället bl.a. specialiserat sig på blocksågar.

Ing. Gyllenberg är en handlingens man, som med orädd företagsamhet mött både ljusa och mörka dagar. Utan att tyngas av åren arbetar han oförtrutet vidare biträdd av sina söner, som visa samma tekniska anlag som fadern.


Österbottniska Posten, 11 april 1947, nr 15, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.



Läs mer:
Gyllenebergs fabriker av Erik Birck.
Ritning av Gylleneberg.
Gyllenberg var eldarpojke vid Nykarleby järnväg.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-10-13, rev. 2021-10-13 .)