Johan Hagman 1852—1889


Hagman, Johan, f. 21.6.1852 i Munsala. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Koskeby, Wörå. — Föreståndare för postexpeditionen i Wörå. — Tidningskorrespondent — Utgivit Mönstring med kämparna i 1808—09 års krig. — Dog 1889 i lungsot. — Gift 1877 med Augusta Holländer [från Sundby].Ur seminariets matrikel i Nykarleby seminarium 1873—1923 av Karl Johan Hagfors.


Läs mer:
Minnesruna av K. J. Hagfors, Svenska Folkskolans vänners kalender.
Far till Einar ”Neger” Hagman.
Invigningen av Nykarleby seminarium av Hagman.
Nykarleby seminarium av Hagman.
Det nordiska Betlehem av Hagman.
Första årgången lärarkandidater dimitterade år 1877.
Årsexamen vid Nykarleby seminarium 1877 av Mats Björkstrand.
Alla sidor där Hagman nämns.
(Rev. 2023-10-28 .)