Reinhold Hausen 1850—1942


Hausen, Reinhold Theodor (f. 9/10 1850 Sund, d. 8/1 1942 Hfrs), historiker och arkivtjänsteman, fil.dr 1881, far till Hans H. Han anställdes 1872 vid statsarkivet och var statsarkivarie 1883—1916. H. arbetade energiskt för arkivets utveckling (åstadkom bl.a. att det erhöll en egen, tidsenlig byggnad 1891) och bragte samman flera betydande avskriftssamlingar av historiskt material rörande Finland i svenska arkiv. Han gjorde sig framför allt känd som utgivare av viktiga källpublikationer, bl.a. Bidrag till Finlands historia (5 bd, 1881—1917), Finlands medeltidssigill (1900) och särskilt monumentalverket Finlands medeltidsurkunder (8 bd, 1910—35)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
En fallandesjuk kvinna i Pedersöre socken botas, likasom ock en blind man genom åkallande af den heliga Birgitta ingår i Finlands medeltidurkunder.