M I N N E S R U N O R


MIKA HEIKELDen 1 september 1969 avled pensionerade folkskolföreståndaren Teodor Mikael (Mika) Heikel, Helsingfors, i en ålder av 85 år. Han var född i Nykarleby den 29 juni 1884.

Mika Heikel dimitterades som hospitant från hemstadens folkskollärarseminarium 1905. Inte mindre än 41 år, 1906—47, omfattade hans lärargärning vid de svenska folkskolorna i Helsingfors, 1923—44 som föreståndare vid Kronohagens folkskola

Brages urklippsverk är med sina miljoner klipp ur finlandssvensk tidningspress väsentligen Mika Heikels verk. Väl hade ursprungsorden redan 1910 uttalats av professor Otto Andersson, men planen behövde en handlingskraftig person för att kunna förverkligas. 1915 blev Heikel urklippsverkets föreståndare och här utförde han sitt andra livsverk, också det omfattande fyra årtionden. Väl avgick han officiellt från föreståndarskapet 1955, men ännu under sitt sista levnadsår sågs han s.g.s. dagligen ägna sina krafter åt denna unika kulturskapelse. Mika Heikel tilldelades år 1965 den av Svenska folkskolans vänner instiftade Folkbildningsmedaljen "för hängiven fostrargärning inom folkskolan och för banbrytande livslång insats vid Brages urklippsverk". Minnet av hans uppoffrande livsgärning skall alltid mana till nya insatser för den svenska kulturens fortsatta utveckling och bevarande i vårt land.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1969).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo.
50-årsnotis i ÖP.
(Inf. 2004-10-31, rev. 2023-02-12 .)