Torkel Hellström 1890—1945


VII. Hellström, Torkel Edmund, född 9/11 1890 i Gamla Karleby. Student från Nya Svenska Läroverket i Helsingfors 1908. Vasait. Fil. mag. Avlagt aktiv officersexamen 1918. Löjtnant i. a. Redaktör för Österbottniska Pressen 1934—35.
     Gift 24/6 1938 med Marita Granberg, född 15/12 1912 i Nykarleby, dotter till konditor Karl Arvid Uno Granberg från Nykarleby och hans maka Albertina, född Harald.Gamla Grundfeldtska gården i Nykarleby.
Nuvarande ägare, magister Torkel Hellström.
[Interiörer.]

[Topeliusesplanaden 20 vid korsningen med Lybecksgatan, mot sydväst. Fotografiet finns också i Nykarleby stads personhistoria av Woldemar Backman och där lyder bildtexten: ”Grundfeldtska gården på 1890-talet. Amatörfoto av Hilma Grundfeldt.”]


Torkel Hellström (1939) Några österbottniska släkter från 17—1800-talet, sid 15.Marita & Torkel Hellströms Bröllop. Delförstoring. Grundfeldtska gårdens gårdsfasad i bakgrunden.
(Inf. 2014-01-22.)


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Prosa av Hellström.
Torkel Hellström 50 år i Österbottniska Posten.
Vykort skickat av Hellström.
Hellström var ordförande för insamlingskommittén för Topeliusbysten.
Torkel Hellströms brev till kassören för kommittén för byst av Z. Topelius i Nykarleby av Lars Pensar.
Nekrolog.
Grundfeldtska gården i kapitlet Fakta.
(Rev. 2021-04-24 )