M I N N E S R U N O R


JOSEF HERLERDen 4 apr 1968 avled bokhandlaren och skådespelaren Josef Herler i Nykarleby i en ålder av 82 år. Han var född den 21 februari 1886.

Efter att år 1912 ha genomgått elevskolan vid Svenska teatern i Helsingfors vann Herler anställning vid Arkadiateatern och turnerade därefter några år med Svenska inhemska teatern i Åbo. Redan 1907 hade han emellertid förvärvat en bokhandel i hemstaden Nykarleby och resten av sitt långa liv ägnade han växelvis åt skötseln av bokhandelns praktiska bestyr och åt kulturarbete i en mera fri form som teaterregissör, skådespelare, recitatör och föreläsare. Vid sidan av allt detta skapade han ett museum åt Nykarleby stad.

Josef Herler stod första gången på teatertiljorna i Nykarleby år 1901 i ”Magister Bläckstadius”. Några månader före sin död framträdde han ännu i Runar Schildts ”Galgmannen”. Hans rolltolkningar var snart sagt oräkneliga. Under åren 1904—46 regisserade han 250 pjäser i 50 föreningar, och oftast spelade han själv med. Han undervisade i Nykarleby seminarium, höll välläsningskurser och regisserade historiska kavalkader och kunde vid behov också anordna konstutställningar med egna alster. Herler var en ömsint förmedlare av det bästa i svensk diktning och svensk dramatik. Vad hans mångsidiga begåvning betytt för det Österbottniska kulturlivet förstår man kanske först nu, när hans bärande stämma inte mera kan höras.


Svenska Folkskolans vänners kalender (1968).


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-10-18.)