Handelslagets personal i slutet på 1940-talet

Nykarleby Handelslags personal i slutet på 1940-talet

Övre raden fr.v.
Paul Hägglund
Lauri Enlund
Elmer Holm
Uno Nylund
Börje Svanbäck
Roger Lindfors
?
Per-Erik Österlund
Mittersta raden fr.v.
Inger Svanbäck
Karl-Erik Häggblom (Keela)
Mary Kivelä
Lisa Viklund
Sigrid Sandvik
Gertrud Ringvall
Nedre raden fr.v.
Lilly Olson, kontor
Albert Backman, föreståndare
Jenny Nylund, kontor
Irene Hägglöf


Fotot tillhör Barbro Hjort (dotter till Sigrid Sandvik) och personuppgifterna stod Lilly Olson för.


Läs mer:
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2005-12-28, rev. 2010-12-30 .)