Oskar Holmqvist 1886—1973
Holmqvist, Johan Oskar, seminarielektor, Nykarleby, född i Kronoby 20/1 1886 av lantbrukaren Anders H. och Karolina Nynäs; gift med Edit Lindström, dotter till Emil L. och Johanna Wasström.
     Fil. kand. 1917, fil. mag. 1919. Studieresor till Österrike och Danmark. Skyddskårsofficer 1928.
      Föreståndare för Pargas svenska samskola 1919—21, lärare vid Heurlinska skolan i Åbo 1921—26, lektor i svenska vid Nykarleby seminarium 1926—55.
     Ordförande för Nykarleby sparbanks principaler 1945—60, huvudprincipal 1960—.
     Skrifter: Kronoby och vårt lands frihetskamp.
     Frihetskors av fjärde graden, Frihetsmedalj av andra graden, Minnesmedalj 1918, 1939—40. Skyddskårens frihetskors.
     Parti: Svenska folkpartiet.
     Särintressen: Sportfiske.


Vem och vad (1962).
Förkortningar utskrivna.
Gösta Holmqvist tillhandahöll.


Läs mer:
Minnesruna av Kurt Lobbas i SFV Kalender.
Pumpen av CGB.
Oskar Holmqvist som skyddskårschef omnämns i Bomber över Nykarleby av Lars Pensar.
Nykarleby stadsbibliotek 1865—1965 av H.
Nykarleby museum av H.
Holmqvist i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958
Gårdar byter ägare i Österbottniska Posten 1966.
Holmqvist av Gunnar Nybond 1999.
Nykarleby stadsbibliotek firar idag sin 100-års jubileumsdag av H.
Skyddskårsbrev.
Alla sidor där Holmqvist nämns.
(Inf. 2005-08-01, rev. 2023-02-13 .)