Alfred Huldén 1888–1970


Huldén, Alfred (f. 14/4 1888 Munsala, d. 8/2 1970 Munsala), skolman och författare, (fil.kand. 1926), bror till Evert H. Han var verksam i läraryrket; först i Jakobstad och därefter (från början av 1930-talet) lektor vid Nykarleby seminarium i historia och pedagogik till 1951. Bodde i Gustav Häggbloms gård vid Rummelbacken och efter pensioneringen även i Monå och Hirvlax. H. skrev Självstyrelse inom byalagen i Nykarleby och Munsala efter 1742 (1928) och Några österbottniska byordningar. En urkundsskatt tillhörig byalag i Nykarleby och Munsala (1932).


Uppgifter av Lars Huldén, februari 2003.


Läs mer:
Minnesruna i SFV-kalender.
Prosa av Huldén.
Alla sidor där Alfred Huldén nämns.
(Rev. 2021-05-15 . )