Ingrid Liljeström 2006
Ingrid Liljeström.
Vår dotter Ingrid Liljeström född den 28 juli 2006.


Foto: F.L.

Läs mer:
Sidor med anknytning till min släkt och mig själv.
En teckning sexochetthalvt år senare.
(Inf. 2006-08-03, rev. 2012-12-23 .)