Sigurd Wenelius

i


Kungliga preussiska jägarbataljonen 27I mitt familjealbum hittade jag över 90 år gamla amatörfoton från min far Sigurd Wenelius tid i Jägarbataljon 27, foton som jag skulle tro är ganska unika för att de illustrerar vardagen i fält, och för att säkert ganska få bland gemene man släpade en kamera med sig. Jägarna finns ju nämnda i Nykarlebyvyerna, så möjligen kunde bilderna infogas på något ställe. Anknytningen till Nykarleby är inte så stark, annat än att min far var bosatt där. Jag skickar ändå bilderna och du avgör naturligtvis om de passar in.


Jägarataljonen 27 på marsch vid Rigabukten.
Bataljonen på marsch vid Rigabukten. Bilden är inte unik, för den har synts i andra sammanhang. Min far har skrivit bredvid fotot: ”Och förbi draga livets myllrande skaror i vinande snö och i brännande sol”.I stridszonen någonstans i Kurland, nutida Lettland.
I stridszonen någonstans i Kurland, nutida Lettland. Min far står i mitten av främsta ledet, med de ljusa byxorna. Vad månne finns i dunken vid hans fot?Fest i ”korsun”, Runebergsdagen 1917 enligt text på baksidan. Min far t.h. med gevär i hand.


Skyttegravsgrävning.
Skyttegravsgrävning.


Tre vapenbröder i Libau. Min far t.v., gamlakarlebybon Roley Sandström t.h., mannen i mitten okänd för mig.
Tre vapenbröder i Libau. Min far t.v., gamlakarlebybon Roley Sandström t.h., mannen i mitten okänd för mig.Före hemfärden till Finland i februari 1918. Min far andra fr.v., tydligen nyss befordrad till fänrik i finländska armén, från att ha varit Hilfsgruppenführer i den tyska.


Karl Wenelius tillhandahöll.


Läs mer:
WRAKSTRÖM.
Jägarrörelsen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2007-02-21, rev. 2024-05-15.)