En del av Joupers personal sommaren 1959

”Nu har Per-Erik Willman och jag identifierat 41 av de 55 personerna på bilden. Vad de övriga beträffar finns det föga hopp, då de kan vara icke-ortsbor och kanske tillfälligt i arbete. — Bilden visar ingalunda hela personalen då minst ett helt skift saknas, liksom kontoristerna”, skrev Karl Wenelius.

 

Från vänster:   

Boris Nygård, Oskar Kronqvist, Ossian Östman, Olof Mårtens, Nils Marklund, knorrvridare, Georg Asplund, John Granlund, Birger Backman, Mauritz Häger, Göran Wik, Uno Strandén, Åke Karlsson, Erik Östring, Rafael Helala.

 

?, Rolf Rudnäs, Birger Östman, Bernhard Häger, Gösta Asplund, Harry Forsbacka, Lars Backlund, Holger Blomqvist, Lars Jouper, tekniker, Erik Ahinko, Karl Wenelius, kontorschef, Ragnar Forsström, teknisk ledare.

 


En del av Joupers personal sommaren 1959

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från vänster:   
Gunnar Hilli, Mauritz Söderlund, Rudolf Ström, gjuterimästare, Sigurd Nyman (?), Runar Söderlund (?), Dan-Erik Forsbacka, John Sundvik.  Matti Palokangas, Jens Sund, Bror Anderssén, Kaj Mäenpää, Roy Holmberg, mästare, Arvid Asplund, Alf Lind, mästare, Per-Erik Österlund, lagerförvaltare, Edvin Portin, konstruktör.Titeln knorrvridare hade jag aldrig hört talas om, så jag bad Karl om en förklaring:

Ja, vad är en knorrvridare? Denna halvt surrealistiska yrkesbenämning beskriver entydigt vad sysslan innebär, bara man vet att en ”knorr” på en bladfjäder är en rund ögla i vardera ändan av översta fjäderbladet, avsedd för den tapp som fäster fjädern i chassiet på en lastbil eller annat tungt fordon. Det glödande stålet, ofta dryga 10 mm tjockt, fästs i en anordning försedd med en lång spak. Knorrvridaren för spaken runt ca 270 grader och knorren blir till. Arbetet krävde ansenliga kroppskrafter, och hettan, oset och smutsen var obeskrivlig.
     Bladfjädrar (till skillnad från spiralfjädrar) var Jouper-fabrikens huvudprodukt under hela dess tillvaro, trots att också andra artiklar tillkom med tiden.
     Knorrvridaren Nisse Marklund dog i Sverige för många år sedan.


Ett riktigt teamwork: Runar Söderlund fotograferade, Adèle Broman tillhandahöll bild till Stig Haglund för skanning Per-Erik Willman och Karl Wenelius identifierade och Rafael Sjöblom fotograferade.


En identifiering inkom den 1 november 2008:

Hejsan
Jag har suttit och titta rätt så mycket på dina Nykarlebyvyer och kommit fram till ett fotografi från Joupers. Jag tror att mannen som står bakom/mellan Rudolf Ström och Runar Söderlund är/var min morfar Sigurd Nyman. [Sigurd blev sedermera knorrvridare på Kovjoki resår.]
Med hälsningar!
Peter Kallträsk


Läs mer:
Bilden utan text.
Jouperfabriken av Erik Birck.
(Inf. 2007-10-20, rev. 2014-09-16 .)

Knorrar.
Knorrar. Hela bilden.
(Inf. 2008-09-24.)