Aurora Karamzin 1808—1902


Karamzin, Eva Aurora Charlotta (f. 3/8 1808 Bborg, d. 13/5 1902 Hfrs), mecenat, dotter till landshövding C.J. Stjernvall och styvdotter till prokurator C.J. Walleen. K. blev 1830 hovfröken i Petersburg, där hon genom sin skönhet kom att inta en bemärkt plats i sällskapslivet. Hon ingick 1836 äktenskap med den ytterst förmögne hovjägmästaren Paul Demidov, som bl.a. ägde guldgruvor i Sibirien. Efter Demidovs död 1840 gifte sig K. 1846 med överste Andrej Karamzin, som stupade i Krimkriget 1854. Som änka var hon från 1868 bosatt i Finland och vistades på sin villa Hagasund (se d.o.) nära Hfrs och på Träskända (se d.o.) i Esbo. Överstinnan K. ägnade sig åt välgörenhet och grundade bl.a. diakonissanstalten i huvudstaden. Under ofärdsåren försökte hon använda sina personliga förbindelser vid hovet till Finlands förmån. (Till öfverstinnan Karamzines minne, 1909; I. Qvarnström, Ett legendomspunnet liv, 1937; A. Saarisalo, A.K. ja hänen aikansa, 1973).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Enligt Joel Rundt i Den österbottniska byn hade en kvinna från Kovjoki varit i tjänst hos K.
Oskar Heikel var Karamzins husläkare.
(Rev. 2023-04-03 .)