Tor Karsten 1870—1942


Karsten, Torsten (Tor) Evert (f. 20/8 1870 Orivesi, d. 12/9 1942 Hfrs), filolog. fil. dr 1897, bror till Rafael K. Han blev docent i forngermanska språk vid Helsingfors universitet 1897, i germansk filologi 1908; var e.o. professor i sistnämnda ämne 1913—31 och i nordisk filologi 1931—37; tillika professor vid Åbo Akademi 1928—30. Han ägnade sig främst åt ortnamnsforskning (bl.a. Svensk bygd i Österbotten nu och fordom, 2 bd, 1921—23) och framställde på basen därav en teori om den svenska bosättningens ålder i Finland; han ansåg att den härstammar från tidig järnålder. Också i Fråga om den svenska bosättningen i Estland förfäktade [talade ivrigt för] K. uppfattningen, att den var av förhistoriskt datum. Han behandlade även de germanska lånorden i finskan, bl.a. i Germanisch-finnische Lehnwortstudien (1915). Ett betydande kulturhistoriskt arbete är Germanerna (1925).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
i Svensk bygd i Österbotten:
- Lappo å eller Nykarleby älv.
- 14. Kalle.
Gösta Ågren refererar till verk av K. i Nykarlebymålet Ett språkeri.
(Inf. 2005-08-14.)