Matti Klinge 1936


Klinge, Matti (f. 31/8 1936 Hfrs), historiker, fil.dr 1969. K var 1960—68 forskare vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (med uppdrag att skriva kårens historia) och 1968—75 forskare vid Finlands Akademi; blev 1975 innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet, sedan han 1970—72 varit gästprofessor vid Sorbonne i Paris. Han har främst ägnat sig åt nyare finländsk idéhistoria och finländsk nationell identitet; bland arbeten märks studentkårshistoriken Ylioppilaskunnan historia (4 bd, 1967—68, sv. övers. Studenter och idéer, 1969—78), Bernadotten ja Leninin välissä (1975) och Suomen sinivalkoiset värit (1981), en presentation av Finlands nationella symboler (nationalhymnen, flagga, vapen etc.) i historisk och jämförande belysning. K. har vidare publicerat bl.a. Runebergs två fosterland (1982).


Uppslagsverket Finland (1983).


Har skrivit boken "Idyll och hot" om Zacharias Topelius.