M I N N E S R U N O R


ELSA KRONQVIST


Midsommartiden 1986 stod den vackra röda stugan på ”mommos backan” i Nykarleby tom. Elsa Kronqvist hade som 82-årig gått över tidens gräns. Hon var född i Nykarleby den 12 februari 1904.

Elsa var född och uppvuxen i Nykarleby. Efter hospiteringen vid seminariet hade hon olika kortare perioder av tjänster i Bennäs, Sibbo och Tjöck. Hon verkade som ordinarie lärare vid Varkaus svenska samskola 1939—1948.

Sistnämnda år blev hon knuten som ordinarie lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola och kvarstod i denna tjänst till 1970, då hon avgick med pension. Vid det egentliga seminariet handhade hon timläraruppgifter i bl. a. finska och som handledare i biblioteksskötsel. Hon deltog aktivt även i det kommunala livet och var länge medlem av biblioteksnämnden samt olika föreningar.

Elsa Kronqvist väckte aktning genom sina gedigna kunskaper, sin fasthet och sitt redbara sätt i umgänget med elever, kolleger och ”burkar” [seminarieelever]. Hon hade bl. a. studerat pedagogik med högsta betyg, nordisk filologi samt olika språk. Genom att ständigt läsa aktuell litteratur var hon vitt bevandrad i allt som hände i tiden. Resor var hennes stora lust så länge krafterna räckte.

Bara några dagar före frånfället var hon med om sin sista träff med ”25-åriga seminarister”, som vänt åter till den kära läroinrättningen. Föga kunde någon ana att avskedet skulle bli så oåterkalleligt. En andligen mogen människa lämnar dock alltid det omistliga efter sig.

 


Pehr Tonberg Svenska Folkskolans vänners kalender (1987).
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Elsa utanför ”den vackra röda stugan på 'mommos backan' i Nykarleby”.
Kronqvist i Elevmatrikel i Nykarleby folkskolseminarium 1873—1957 av Hans von Schantz. 1958.
Stefan Fors minnen.
Stugan skymtar på ett flygfoto.
(Inf. 2005-01-31.)