Magnus Kull 1924


Kull, Magnus Ingmar (f. 12/4 1924 Korsholm), skolman, pol.kand. 1951. ekon.lic. 1959. K. var 1958—69 rektor och överlärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan samt 1969—80 chef för skolstyrelsens svenska avdelning. Han verkade 1972—75 som direktör för Nordiska kultursekretariatet i Köpenhamn och utsågs 1980 till konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet. Riksdagsman (sfp) 1966—70, andre socialminister 1963—64.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Nykarleby seminarium och jägarrörelsen.
Kull var en av undertecknarna av gåvobrevet när staden fick överta de före detta seminariebyggnaderna.