Hugo Lagström 1894–1967


Hugo Bernhard Lagström (f. i Jakobstad 11.9.1894, d. i Björneborg 21 juni 1967). Lärare och senare lektor vid Björneborgs svenska samskola. Kallades 1957 till forskarledamot av Genealogiska Samfundet i Finland.


Läs mer:
Nekrolog (ur vilken ovanstående är hämtat) på Genealogiska Samfundets webbplats. Medlemskap krävs.
Artiklar av Hugo Lagström.
(Inf. 2014-09-14, rev. 2022-01-03 .)