Ludvig Leonard Laurén 1824—1884


Laurén, Ludvig Leonard (f. 13/5 1824 Vasa, d. där 7/5 1884), skolman och författare. L. blev 1850 lärare i franska vid Vasa högre elementarskola och gymnasium (sederm. lyceum) och utsågs 1867 till lektor i religion samt var 1876—84 även rektor för Vasa svenska lyceum. Han skrev en rad läroböcker i fysik, franska och kyrkohistoria och framträdde som skönlitterär författare med dikter och sonetter. L. utgav vidare memoarverket Minnen från skolan och universitetet (1877) och matrikelarbetet Vasa trivialskola 1684—1884 (1884). Medarbetade flitigt i olika tidningar och redigerade Vasabladet 1863—71 och 1877—80.


Uppslagsverket Finland (1983).
L. har skrivit om när Vasa trivialskola på grund av Vasa brand 1852 verkade i Nykarleby.


Läs mer:
Ivar A. Heikel nämner L. i Minnen från min barndom och skoltid.