Rafael Lindqvist 1867—1952


Lindqvist, Isak Rafael (f. 15/1 1867 Uborg, d. 10/10 1952 Hfrs), publicist och skriftställare, fil.kand. 1892. L., signaturen Sepia, var 1904—22 huvudredaktör för skämttidningen Fyren (se d.o.) och 1924—39 utgivare av tidskriften Blinkfyren. Han var känd (men inte av alla uppskattad) som en frän men inte alltid omdömesgill satiriker. Utgav tre samlingar politiska tillfällighetsdikter Rim och rapp (1907—19) och berömda tolkningar av rysk lyrik, Ur Rysslands sång (4 bd, 1904—35), vidare antologin Finsk lyrik (1924) samt levnadsminnen, Ur en sprakfåles leverne (1942) och Sprakfålens vänner och ovänner (1943).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Lindqvist i Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman.
L. var släkt med Zacharias Topelius och ”är i Finland oöverträffad som rimmare, rappare och versjonglör.” enligt J. J. Huldén i Topelius' stad.