Stefan Löfving 1689—1777


Löfving, Stefan (f. 24/12 1689 Narva, d. 22/10 1777 Borgå sn), partigängare. L. kom 1698 till Kexholm, tjänstgjorde 1707—10 hos Simon Affleck i Nordkarelen och blev 1711 mönsterskrivare vid Åbo infanteriregemente. Han förde under flera års tid ett kringströvande partigängarliv i Satakunta, Nyland och Egentliga Finland, men främst i den s. v. skärgården. Sedan Finland fallit i ryssarnas händer, utrustade han 1718 och 1719 kaparexpeditioner mot danskarna. L. livnärde sig från 1720 som jordbrukare, utnämndes 1729 till kapten och erhöll 1736 en gård i Borgå socken. 1739—40 utförde han troligen spionageuppdrag i Ryssland och anlitades under kriget 1741—43 åter som spanare, dock med föga framgång. Fick 1747 majors rang. (E. Hornborg, En spanare under Stora ofreden, 1927)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Gånge Rolf skrev en följetong om L
.
(Inf. 2005-02-05.)