VIKTOR MALMBERG


      Den 30 oktober avled i Helsingfors efter en tids sjuklighet skulptören Viktor Malmberg i en ålder av 69 år.
      Viktor Malmberg var född den 20 juni 1867 i Nykarleby, son till apotekaren härstädes Nils Malmberg och hans hustru, född Wahl. Efter avslutad skolgång besökte han Ateneum i Helsingfors och företog senare i studiesyfte resor till bl.a. Frankrike och Italien.
      Av Viktor Malmbergs tidigare arbeten äro måhända de främsta porträttbysterna av bildhuggarna Valter Runeberg och C. E. Sjöstrand samt statyn av Ilmarinen, som 1899 belönades med statens pris. Av senare arbeten märkes den i Skatuddsskvären i Helsingfors uppställda Vattenbärerskan, ”ett av de vackraste offentliga skulpturverken i Norden”.
      Malmbergs senare produktion omfattar bl.a. en mängd små bronsstatyetter, präglade av stor förnämlighet.
      Utom sitt aktiva konstnärsskap har Viktor Malmberg utövat stort inflytande på uppväxande generationer såsom deras erkända läromästare. Han har bl.a. varit lärare i Konstföreningens skulpturateljé och i modellering i Tekniska högskolan. Han har vidare varit styrelsemedlem i Konstnärsgillet och skattmästare i bildhuggarförbundet, vars hedersmedlem han även var, ävensom medlem i Finska konstakademin.
      Med Viktor Malmberg har en förnäm, försynt konstnär och personlighet gått ur tiden.
      Den bortgångne sörjes närmast av hustru, född Wahl, två döttrar samt syster.


Österbottniska Posten nr 45/1936.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Viktor Malmberg i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-11-26.)