Otto Malm 1838—1898


Malm, Otto August (f. 25/7 1838 Jstad, d. där 25/11 1898), skeppsredare och donator. M. ärvde efter fadern (se Malm, P.) en betydande förmögenhet och förstorade den ytterligare genom skickliga affärsoperationer. Från 1863 började han utöka segelfartygsflottan, som starkt decimerats till följd av Krimkriget. Då den var som störst (1874) omfattade den åtta fartyg på sammanlagt 3 238 läster. Sedan konkurrensen från ångfartygen blivit allt starkare, satsade M. mer på andra former av affärsverksamhet. Han var en dominerande gestalt inom det kommunala livet i hemstaden och ihågkom denna med flera donationer (se Jakobstad). (O. Nikula, Malmska handelshuset i Jakobstad, 1948)


Uppslagsverket Finland (1983).


M. har i hedrats med ”en egen gata” i Jakobstad; Otto Malmsgatan.


Läs mer:
Förfadern Kilian Matiasson Malm ägde Smedsbacka hemman på 1770-talet.
Malms hustru Maria omkom vid ångfartyget Österbottens brand.
(Rev. 2020-05-13 )