Olof Mustelin 1924—1999


Mustelin, Sven Olof Axel (f. 27/4 1924 Åbo), biblioteksman och kulturhistoriker, fil. dr 1959, brorson till Oskar M. Han anställdes 1945 vid Åbo Akademis bibliotek och var dess överbibliotekarie 1966—80. M. var 1957—66 docent i nordisk historia vid Åbo Akademi och blev 1966 innehavare av en docentur i idé- och lärdomshistoria. Han disputerade 1957 på en avhandling om historieforskningen i Finland 1809—65 och har därtill publicerat bl.a. biografier över Hjalmar Neiglick (1966), Theodor Sederholm (1966) och Nils Ludvig Arppe (1969) samt en monografi över tidskriften Euterpe (1963) och en studie kring de nordiska universitetsadresserna 1934 (1981). Erhöll professors titel 1983.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Har skrivit om Ivar A. Heikel i "Ivar August Heikel — kulturpolitikern och bildningsentusiasten".