Anders Myhrman 1888—


Myhrman, Anders Mattsson (f. 19/5 1888 Purmo), sociolog och emigrantforskare, fil. dr 1937. M. emigrerade 1910 till USA och försörjde sig först bl.a. som sågverksarbetare, erhöll akademisk utbildning och undervisade från 1925 i sociologi vid Bates College, Maine, där han 1938—57 var professor. Han har på äldre dagar särskilt ägnat sig åt forskning rörande de finlandssvenska emigranterna i Nordamerika; utgav det stora arbetet Finlandssvenskar i Amerika (1972) och Emigrantbiografier I—III (1974).


Uppslagsverket Finland (1983).