Hastigt och oväntat avled i sitt hem senaste fredag tryckeriägaren Carl-Wilhelm Nessler.

Han var född i Nykarleby den 10 mars 1912. Efter att ha genomgått Nykarleby Samskola tog han anställning vid apoteket härstädes och fortsatte inom branchen i Åbo och Helsingfors som farmaceut. Han återvände sedermera till sin hemstad där han under de senaste åren helt ägnat sig åt sitt företag J. W. Nesslers Tryckeri och Österbottniska Posten.

„Pullen” Nessler var i sina unga dagar livligt engagerad i Nykarleby stads ungdomsförening där han gärna medverkade i teatergruppen. Han var också en mycket intresserad seglare.

Till sjön och skären stod hans håg livet igenom. Om somrarna såg man „Pullen” oberoende av väder och vind styra sin motorbåt ut mot stugan på Långörn. Dit sökte han sig också gärna på vintern..

Museiföreningen hade i honom en intresserad och aktiv medlem. Om hans sinne för antika och vackra föremål vittnar hemmet i den gamla fädernegården vid Bangatan. Han var även medlem i Nykarleby Rotaryklubb.

„Pullen” Nessler var en hemmamänniska som med en gourmets sakkännedom och skicklighet gärna pysslade i sitt kök. Till sin natur var han anspråkslös och tillbakadragen men städse hjälpsam och tillmötesgående.

Med Carl-Wilhelm Nessler dör en, eller egentligen två genuina nykarlebysläkter ut. Vid hans bår står närmast sörjande hustru och adoptivson [Leif] samt en åldrig moster.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

I anledning av att det är denna, den sista innehavaren av Nesslers tryckeris osorterade kvarlåtenskap som nu kan visas, en och annan till nostalgisk hågkomst, kommer här ÖP:s nekrolog över den 21 februari 1964 avlidna Carl-Wilhelm Nessler.


Läs mer:
Nessslers far Johan Wilhelm.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-03-18, rev. 2023-04-25 .)