Gabriel Nikander 1884—1959


Nikander, Johan Gabriel (f. 21/5 1884 Bjärnå, d. 31/12 1959 Åbo), kulturhistoriker, fil.lic. (disp.) 1915. N. verkade 1908—20 som lärare och föreståndare vid olika folkhögskolor och var 1921—52 professor i nordisk kulturhistoria och folklivsforskning vid Åbo Akademi. Han studerade särskilt bebyggelse och boplatser med lokalhistorisk utgångspunkt, bl.a. i Fiskars bruks historia (1929), Lovisa stads historia (2 bd, 1930—32), andra delen av Gamlakarleby stads historia (1944) och i flera stora sammelverk, som han redigerat, bl.a. Säterier och storgårdar i Finland (2 bd, 1939—42, jte E. Jutikkala) och Pargasbygdens historia (2 bd, 1955—59). Han utgav även doktorsavhandlingen Jakob Tengström som akademisk lärare och biskop intill 1808 (1913) och utvecklade ett omfattande populärvetenskapligt skriftställarskap; hans uppsatser har samlats i två essäsamlingar, utgivna 1954 och 1958. (J. Gardberg, Den unge G. N., 1963)


Uppslagsverket Finland (1983).


Har skrivit ”Gamla byggnadsplatser och skeppsvarv i Österbotten”.