Oscar Nikula 1907—1996


Nikula, Karl Oscar (f. 31/5 1907 Vasa), historiker, fil.dr 1934. N. verkade 1932—45 som läroverkslektor, förestod 1945—52 Åbo stads historiska museum och var 1951—74 professor i nordisk historia vid Åbo Akademi (rektor 1962—66). Han disputerade på en uppmärksammad avhandling om svenska skärgårdsflottan (1933) och har senare publicerat en rad lokalhistoriska arbeten, bland vilka främst märks de delar av Åbo stads historia som omfattar tiden 1721—1856. N. har även skrivit ett flertal företagshistoriker och en stor biografi över Augustin Ehrensvärd (1961).


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Första kapitlet ur En minnesskrift över John Nylunds liv och verksamhet.
N. har skrivit De österbottniska städernas tillkomst och befolkning